"Cvičit se, cvičit se cvičit se.." Vítejte na blogu o cvičení, výživě a doplňcích stravy.

Listopad 2012

Selen - funkce na lidský organismus

29. listopadu 2012 v 14:50 | Ekom Promotion s.r.o. |  Články
Antioxidační

Antioxidační účinek selenu hraje důležitou roli ve zmírňování účinků xenobiotik. Mnoho toxických a karcinogenních látek se vyskytuje v přírodě a mohou způsobit zvýšenou tvorbu kyslíkových radikálů, nebo se jejich působením přeměnit na vlastní toxické metabolity (např. aflatoxiny). Vitamín E a selen působí synergicky. Selen je nutný pro normální činnost slinivky, která je nezbytná pro trávení a vstřebávání vitamínů. Vitamín E zase snižuje potřebu selenu tím, že brání ztrátám selenu z organismu, nebo jej udržuje v aktivní formě.

Inhibice karcinogeneze

Ochranný mechanismus selenu je intenzivně zkoumán na živočišných i lidských modelech. Dvě třetiny studií prováděných na zvířatech vykazují snížení výskytu nádorů při suplementaci selenem. Selen vykazuje multifaktoriální činnost, která vede k prevenci rozvoje nádoru. Mechanismus antikarcinogenní aktivity závisí na dávce, chemické formě selenu a jeho metabolismu. Fyziologické dávky (40-100 µg.den-1) selenu působí preventivně proti vzniku nádoru, pokud ještě nedošlo k maligní transformaci. Maximalizují aktivitu antioxidačních selenoproteinů a zvyšují tak antioxidační stav organismu. Schopnost selenu působit protinádorově je dána jeho chemickou formou a od ní se odvíjejícím metabolismem.

Imunitní systém

Selen je esenciální pro činnost mnoha složek imunitního systému lidí a má stimulační účinek na imunitní systém. Při selenovém deficitu bývá poškozena imunita buněčná i humorální. Při denním příjmu 200 µg selenu vykazují lymfocyty zvýšenou reakci na antigenní stimulaci a zvyšuje se jejich schopnost vyzrát do cytotoxických lymfocytů, které zničí nádorovou buňku.


Vliv na spermatogenezi

Nedostatek selenu je spojován s mužskou infertilitou, kdy klesá množství spermií, které jsou navíc defektní. Varlata obsahují vysoké koncentrace selenu, který je důležitý pro jejich funkci.

Deficit železa v těhotenství

22. listopadu 2012 v 11:43 | Tomáš Kurečka
Při prohlubujícím se deficitu železa dochází k rozvoji anemie z nedostatku železa, tzv. sideropenická anemie. Problémy s nedostatkem železa se objevují u 20-60 % těhotných žen. Anemie v těhotenství je definována jako pokles hladiny hemoglobinu pod 110 g/l v prvním trimestru a pod 105 g/l ve druhém a třetím trimestru. Snížené hodnoty hemoglobinu představují ovšem až pozdní projevy nedostatku železa. V první fázi se snižují zásoby železa, dále klesá hladina sérového železa, a až poté je možné pozorovat pokles hodnot hemoglobinu. Diagnostika hladiny hemoglobinu je však nejsnázeji dostupná. Sideropenická anemie se klinicky projevuje bolestmi hlavy, únavou, závratěmi, palpitací, svěděním kůže. V důsledku nedostatku hemoglobinu se snižuje transport kyslíku k plodu a dochází k rozvoji hypoxie. V řadě studií byl potvrzen negativní vliv těžké anemie na porodní hmotnost dítěte. Závěrečné stanovisko tedy bylo, že nízká hladina hemoglobinu může vést k nízké porodní hmotnosti dítěte. Dále byl v některých studiích prokázán vztah nízké hladiny železa k délce gestace. V kalifornské studii bylo prokázáno dvakrát vyšší riziko předčasného porodu u žen se sníženou hladinou hemoglobinu ve druhém trimestru. Nedostatek železa má také negativní vliv na inteligenci a na behaviorální a kognitivní vývoj novorozence.


Skupiny žen s nejvyšším rizikem nedostatku železa jsou ženy s vícečetným těhotenstvím, multipara, ženy, které darují krev, vegetariánky a ženy s nízkým socioekonomickým statusem. Nedostatek železa v těhotenství je tedy způsoben zvyšujícími se potřebami organismu matky a plodu, které nejsou dostatečně hrazeny ze stravy a ze zásob. Z toho důvodu může být doporučena suplementace železem, aby se zabránilo rozvoji anemie a jiným komplikacím